Š&r/ Detské ihrisko/šmýkačky

Pre deti sú v areáli hotela vybudované detské šmýkačky a hojdačky. Pre mamičky či dozor je zabezpečený oddych na blízkych lavičkách či viacmiestných nadkrytých hojdačkách pre dospelých.

201006020010